pl en
akademis

Cennik

Tłumaczenia pisemne
Tłumaczenie
zwykłe
na język polski
na język obcy

Tłumaczenie
przysięgłe
na język polski
na język obcy

angielski
niemiecki
francuski
rosyjski
32,00 zł
36,00 zł
45,00 zł
49,00 zł
czeski
słowacki
włoski
hiszpański
od 35,00 zł
od 39,00 zł
od 45,00 zł
od 49,00 zł
pozostałe języki
od 49,00 zł
od 59,00 zł
od 49,00 zł
od 59,00 zł


1 strona tłumaczenia pisemnego zwykłego obejmuje 1500 znaków ze spacjami
1 strona tłumaczenia pisemnego przysięgłego obejmuje 1125 znaków ze spacjami

 • Tłumaczenia specjalistyczne doliczenie 10-40% w zależności od stopnia trudności tekstu
 • Tłumaczenia ekspresowe doliczenie 50-100 %
 • Korekta tekstu 50% ceny za tłumaczenie
 • Uwierzytelnienie dokumentu 50 % wymienionych wyżej cen za tłumaczenia przysięgłe
 • Kopia uwierzytelniona 20% wymienionych wyżej cen za tłumaczenia przysięgłe
 • Dokumenty samochodowe - cennik

TŁUMACZENIA USTNE ZWYKŁE I PRZYSIĘGŁE: ceny i terminy do uzgodnienia.

Wszystkie podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% VAT.REGULAMIN BIURA TŁUMACZEŃ AKADEMIS
 • sposób zlecania
  Zlecenia przyjmowane są do realizacji po otrzymaniu pisemnej akceptacji przedstawionej przez Biuro oferty (cena za stronę rozliczeniową, termin wykonania itp.) oraz dokonaniu wpłaty zaliczki.
  Akceptacja może być przesłana drogą mailową.
  Stali klienci zwolnieni są z obowiązku wpłaty zaliczki.
  Wszelkie uwagi dotyczące sposobu tłumaczenia lub wyglądu graficznego tekstu powinny być przekazane przed uruchomieniem zlecenia.
 • ceny i terminy
  Jeżeli nie ujęto inaczej w ofercie na konkretne zapytanie – obowiązują ceny zamieszczone na niniejszej stronie internetowej.
  Termin standardowy obejmuje do 7 stron rozliczeniowych w ciągu doby. Wykonanie większej ilości stron tłumaczenia może być liczone jako usługa ekspresowa, po uprzednim zawiadomieniu Klienta i otrzymaniu Jego pisemnej akceptacji.
 • wycofywanie zleceń
  Klient może zrezygnować ze zlecenia w trakcie jego realizacji – w takiej sytuacji jest zobowiązany do dokonania płatności za część wykonaną do dnia, w którym wpłynęła pisemna rezygnacja z usługi.
 • reklamacje
  Termin reklamacji wynosi 7 dni od daty dostarczenia tłumaczenia.
  Tłumaczenia realizowane w trybie ekspresowym nie podlegają standardowym warunkom reklamacji.
  Reklamacja musi zostać zgłoszona w formie pisemnej z zaznaczeniem zaistniałych nieprawidłowości. Reklamacji nie podlegają błędy powstałe w wyniku niejasności lub błędów w tekście oryginału.
  W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Biuro Tłumaczeń Akademis zobowiązuje się do dokonania bezpłatnej korekty w ciągu 3 dni lub udzielenia adekwatnej zniżki. Odpowiedzialność materialna Biura Tłumaczeń Akademis ograniczona jest do wysokości kosztów wykonania danej usługi tłumaczeniowej.